Bib iteqqs as uzedjif - Bib stoot het hoofd pocketNederländska, 2021