Betydelsefulla möten - Människor som recept övrigtSvenska, 2010