Bemötandespelet 1 Externt bemötande mellan anställd och kund. övrigtSvenska, 2014