Baka vego : veganska recept halvklotbandSvenska, 2016