BABADADA, Chinese (in chinese script) - Wikang Tagalog, visual dictionary (in chinese script) - biswal na diksyunaryo pocketKinesiska, 2019