BABADADA, čestina - Deutsch, obrazový slovník - Bildwörterbuch pocketCzech, 2019