Att utforska praktisk kunskap : undersökande, prövande och avtäckande metoder klotbandSvenska, 2019