Att motverka rasism i förskolan och skolan danskt bandSvenska, 2017