Att kartlägga och förbättra skolor : sex typskolor häftadSvenska, 2012