Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken häftadSvenska, 2022