Army and Navy Chronicle, Volumes 8-9 inbundenEngelska, 2018