Armiya I Obshchestvo Vizantiyskoy Imperii pocketRyska, 2013