Är du regissören i ditt liv? inbundenSvenska, 2016