Antropocen : En essä om människans tidsålder pocketSvenska, 2018