AntiDemidovich. Tom 5. Chast 2. Differentsialnye uravnenija vysshikh porjadkov. Sistemy differentsialnykh uravnenij. Uravnenija v chastnykh proizvodnykh pervogo porjadka häftadRyska, 2018