Annals of the Royal Society Club inbundenEngelska, 2018