Ändamålsparagrafen - Ledarskap i folkrörelser danskt bandSvenska, 2013