Allmän fastighetsrätt fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor häftadSvenska, 2019