Äldres hälsa och livskvalitet flexbandSvenska, 2013