Äldre svenska frälsesläkter : ättartavlor Bd 1. H. 2 häftadSvenska, 1991