Aeschyli Tragoediae V3 (1830) inbundenEngelska, 2008