A ultima ceia do Doutor Fausto häftadPortugisiska, 2015