31 Jönköping Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000 karta, falsad.Svenska, 2018