وقتی به دنیا اومدی: اولین &#17 häftadPersiska, 2019