Filter
  • Plåtbyggnad. Särtryck ur Hus AMA 11

    flexband, 2012, Svenska, ISBN 9789173335638

    Detta särtryck ur AMA Hus 11 som har tagits fram i samråd med Plåtslageriernas Riksförbund, PLR, innehåller text ur AMA Hus 11 som berör byggnadsplåtslageri. I beskrivningar