Filter
  • Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 18

    flexband, 2019, Svenska, ISBN 9789173339377

    Särtrycket innehåller texter ur AMA Hus 18 som särskilt berör byggnadsplåtslageri. Urvalet av koder och rubriker avser att svara upp mot merparten av de arbeten med plåt utomhus

  • Plåtbyggnad. Särtryck ur Hus AMA 11

    flexband, 2012, Svenska, ISBN 9789173335638

    Detta särtryck ur AMA Hus 11 som har tagits fram i samråd med Plåtslageriernas Riksförbund, PLR, innehåller text ur AMA Hus 11 som berör byggnadsplåtslageri. I beskrivningar