Filter
  • Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 18

    flexband, 2019, Svenska, ISBN 9789173339377

    Särtrycket innehåller texter ur AMA Hus 18 som särskilt berör byggnadsplåtslageri. Urvalet av koder och rubriker avser att svara upp mot merparten av de arbeten med plåt utomhus