Filter
  • Barnehagens fysiske inne- og utemiljø

    häftad, 2020, Norska (bokmål), ISBN 9788215034430

    En best mulig utforming av barnehagens fysiske miljø, bygg og uteområder fremmer barnas frilek og styrker deres trivsel. Lekemiljøer som innbyr til mange ulike typer lek, er