Sociologi: arbete & arbetskraft

Filter
  • Gruva

    av

    E-bok, 2017, Svenska, ISBN 9789100157791

    Gruva bygger på Odd Uhrboms stramt känsliga bildsvit från en gruvarbetares liv och Sara Lidmans intervjumaterial, som hon redigerat med ömsinthet och pregnans.Sara Lidman har i