Sociologi: arbete & arbetskraft

Filter
  • YAMK työelämää kehittämässä

    häftad, 2014, Finska, ISBN 9789522751317

    Työhyvinvointi on keskeinen tekijä tämän päivän työelämässä. Tämä julkaisu koostuu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien