Sociologi: arbete & arbetskraft

Filter
  • Työelämää tutkien ja kehittäen

    häftad, 2017, Finska, ISBN 9789524932783

    Suomalaisen hyvinvointipolitiikan keskeinen painopistealue on köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Yleinen huoli sosioekonomisten sekä hyvinvointi- ja