Snäckor (Gastropoda) och elefanttandsnäckor (Scaphopoda)