Särskilda kompositörer & musiker, särskilda band & grupper