Representanter för samhällsliv, pedagogik och försvar