Psykologisk teori och filosofi. Psykologiska forskningsmetoder