Politiska, socioekonomiska & strategiska grupperingar