Pedagogisk filosofi & teori

Filter
 • Motstrøms

  av ,

  häftad, 2016, Norska (bokmål), ISBN 9788245019896

  I en tid der kartleggingsskjemaer og stringente pedagogiske programmer ser ut til å få stadig sterkere innflytelse, er det viktigere enn noensinne å bevege den pedagogiske

 • Etikk for pedagoger

  av

  häftad, 2019, Norska (bokmål), ISBN 9788205525108

  Etikk for pedagoger gir en innføring i grunnleggende moralfilosofiske emner som pedagoger trenger for å reflektere over egen profesjonsetikk i møte med etiske utfordringer i

 • Skolens mål og muligheter

  av

  häftad, 2020, Norska (bokmål), ISBN 9788205535909

  Denne boka trekker på et stort kunnskapstilfang fra forskning og faglitteratur, om elevenes læring, og hvordan lærere enkeltvis og i fellesskap kan bidra til utviklingen av

 • Inspirert av Foucault

  häftad, 2012, Norska (bokmål), ISBN 9788245011883

  I denne boken presenterer artikkelforfatterne nyere pedagogisk empiri med utgangspunkt i Foucaults ideer. Forfatterne analyserer ulike utsnitt av hverdagen i barnehage, grunnskole,

 • Etikk for lærarar

  av

  häftad, 2020, Norska (nynorsk), ISBN 9788252198140

  Må ein alltid fortelje sanninga til barn? Bør ein bruke mest tid på svake eller sterke elevar? Dette er nokre av dei etiske utfordringane som blir drøfta i Etikk for lærarar.

 • Stillhet

  av

  inbunden, 2011, Norska (bokmål), ISBN 9788270993833

  Denne boka tematiserer stillhet som en positiv verdi i menneskers liv og legger fram ulike forutsetninger for stillhetsdanning. Først belyser boka den plassen stillhet har som

 • Anerkjennelse i skolen : en forutsetning for læring

  av

  häftad, 2020, Norska (bokmål), ISBN 9788202603182

  Læreplanreformen Fagfornyelsen, omtalt som skolens verdiløft, har som intensjon å sette barnet i sentrum for opplæringen og styrke elevenes motivasjon og lærelyst gjennom en mer

 • Barn og deres voksne

  häftad, 2018, Norska (bokmål), ISBN 9788202572549

  Barn og deres voksne behandler spørsmål om barns muligheter til frihet, rettferdighet, deltakelse, utdanning, lek, glede, undring og fantasi. Forfatterne tar også opp

 • Pedagogisk teoridannelse

  av

  häftad, 2007, Norska (bokmål), ISBN 9788245003048

  Dette er en bok om ulike aspekter ved teoridannelse innenfor det pedagogiske fagfeltet. Hovedtyngden ligger på ulike teoriformer som kan identifiseres innenfor pedagogikken. Slik

 • Hundra sätt att tänka

  av ,

  häftad, 2007, Norska (bokmål), ISBN 9788249608942

  Dette er boka for deg som vil lære mer om Reggio Emilia-filosofien. Boka er skrevet for barnehagelærere og lærere, men er like aktuell for foreldre. Hvert år reiser hundrevis av