Pedagogisk filosofi & teori

Filter
  • Pedagogikk under livets tre

    häftad, 2013, Norska (bokmål), ISBN 9788232103560

    Pedagogikkfaget i Norge er inne i en krise som kan minne om 1970-tallets positivismestrid. Sentralt i debatten står spørsmålet: Skal pedagogikk være et nyttefag i sosial forming av