Pedagogisk filosofi & teori

Filter
 • Å se seg spørrende omkring

  av

  häftad, 2017, Norska (bokmål), ISBN 9788205473409

  Hvordan skape et undersøkende klasserom? Hva kan filosofien bidra med for å få en dypere forståelse av engasjement og undring - og hva slags frihet kan skape kunnskapstørst og

 • Pedagogisk-filosofiske analyser

  av

  häftad, 2008, Norska (bokmål), ISBN 9788245007251

  Pedagogisk filosofering kan arte seg på forskjellig vis, for eksempel som forsøk på å klargjøre og granske viktige begrepsmessige sammenhenger, og som undersøkelse, systematisering

 • Om pedagogikk

  av

  inbunden, 2016, Norska (bokmål), ISBN 9788203360831
  Från 296 kr

  "Mennesket er den eneste skapningen som må oppdras." Slik starter Immanuel Kants "Om pedagogikk" (1803), som nå foreligger for første gang på norsk. Å oppdra et barn er en av de

 • Eksistens og pedagogikk

  häftad, 2015, Norska (bokmål), ISBN 9788215023144

  Forfatterne inviterer til en samtale om hva pedagogikkens oppgave er, gjennom å fornye og løfte fram glemte sammenhenger innenfor det de mener er pedagogikkens sentrale oppgave.

 • Humaniorastudier i pedagogikk

  häftad, 2011, Norska (bokmål), ISBN 9788279353065

  Mens mye pedagogisk forskning i dag henter sin legitimitet ved å være praksisrelevant og nytteorientert, henter humaniorastudiene sin legitimitet ved sin egenverdi, ved sin

 • Mot til å være barnehagelærer

  häftad, 2017, Norska (bokmål), ISBN 9788245019339

  Verdier og verdiformidling er blitt viktige ord innenfor lærerutdanning de senere årene, og begrepene kan synes å ha en brobyggende funksjon i et samfunn med økende kulturelt og

 • Angsten for oppdragelse

  av ,

  inbunden, 2015, Norska (bokmål), ISBN 9788215025377

  Vi lever i en tid som stiller høye krav til oss som skal oppdra og utdanne barn og ungdom. Men er vi beredt til å være voksne? Vi har blitt utydelige i våre holdninger og forlegne

 • De undertryktes pedagogikk

  av

  häftad, 2007, Norska (bokmål), ISBN 9788241710131

  Brasilianeren Paulo Freire (1921-1997) gjør i boka nærmere greie for sin pedagogiske metode. Han viser hvordan uvitende, passive og undertrykte mennesker kan utvikle selvtillit og

 • Utdanning til demokrati

  av

  häftad, 2007, Norska (bokmål), ISBN 9788279350132

  John Dewey (1859-1952) var den mest betydningsfulle utdanningsfilosof i det 20. århundre. Deweys viktigste bidrag som utdanningsfilosof kan sammenfattes i formuleringen "utdanning

 • Motstrøms

  av ,

  häftad, 2016, Norska (bokmål), ISBN 9788245019896

  I en tid der kartleggingsskjemaer og stringente pedagogiske programmer ser ut til å få stadig sterkere innflytelse, er det viktigere enn noensinne å bevege den pedagogiske