Pedagogisk filosofi & teori

Filter
  • Etikk for lærarar

    av

    häftad, 2020, Norska (nynorsk), ISBN 9788252198140

    Må ein alltid fortelje sanninga til barn? Bør ein bruke mest tid på svake eller sterke elevar? Dette er nokre av dei etiske utfordringane som blir drøfta i Etikk for lærarar.