Pedagogisk filosofi & teori

Filter
 • Pedagogisk-filosofiske analyser

  av

  häftad, 2008, Norska (bokmål), ISBN 9788245007251

  Pedagogisk filosofering kan arte seg på forskjellig vis, for eksempel som forsøk på å klargjøre og granske viktige begrepsmessige sammenhenger, og som undersøkelse, systematisering

 • Mot til å være barnehagelærer

  häftad, 2017, Norska (bokmål), ISBN 9788245019339

  Verdier og verdiformidling er blitt viktige ord innenfor lærerutdanning de senere årene, og begrepene kan synes å ha en brobyggende funksjon i et samfunn med økende kulturelt og

 • Motstrøms

  av ,

  häftad, 2016, Norska (bokmål), ISBN 9788245019896

  I en tid der kartleggingsskjemaer og stringente pedagogiske programmer ser ut til å få stadig sterkere innflytelse, er det viktigere enn noensinne å bevege den pedagogiske

 • Inspirert av Foucault

  häftad, 2012, Norska (bokmål), ISBN 9788245011883

  I denne boken presenterer artikkelforfatterne nyere pedagogisk empiri med utgangspunkt i Foucaults ideer. Forfatterne analyserer ulike utsnitt av hverdagen i barnehage, grunnskole,

 • Pedagogisk teoridannelse

  av

  häftad, 2007, Norska (bokmål), ISBN 9788245003048

  Dette er en bok om ulike aspekter ved teoridannelse innenfor det pedagogiske fagfeltet. Hovedtyngden ligger på ulike teoriformer som kan identifiseres innenfor pedagogikken. Slik

 • Foucault og den norske barnehagen

  av

  häftad, 2017, Norska (bokmål), ISBN 9788245019735

  Bokas omslagsbilde viser den engasjerte Michel Foucault (1926 1984). Som en av 1900-tallets viktigste tenkere innen filosofi, idéhistorie og samfunnsforskning skapte han

 • Pedagogikk, periferi og verdi

  häftad, 2020, Norska (bokmål), ISBN 9788245027037

  Denne boken tar utgangspunkt i det enkle, men ikke mindre viktige premisset at pedagogikk ikke bare skal orientere seg mot tekniske spørsmål, slik som hvor effektivt man bør

 • Reggio Emilia

  av

  häftad, 2021, Norska (bokmål), ISBN 9788245023251

  Denne boka gir ny innsikt i pedagogisk praksis og filosofi i barnehagene i Reggio Emilia, Italia, og tar for seg kilden til Reggio Emilia-inspirerte praksiser som er tydelige i

 • Pedagogisk filosofi

  av

  häftad, 2007, Norska (bokmål), ISBN 9788276743944

  Enhver pedagog bør danne seg en oppfatning av de filosofiske spørsmålene som utgjør grunnlaget for all pedagogisk virksomhet. Hva slags oppgave skal pedagogikken ha i samfunnet?