Pedagogisk filosofi & teori

Filter
  • Utdanning til demokrati

    av

    häftad, 2007, Norska (bokmål), ISBN 9788279350132

    John Dewey (1859-1952) var den mest betydningsfulle utdanningsfilosof i det 20. århundre. Deweys viktigste bidrag som utdanningsfilosof kan sammenfattes i formuleringen "utdanning