Pedagogisk filosofi & teori

Filter
 • Skolen i demokratiet - demokratiet i skolen

  häftad, 2021, Norska (bokmål), ISBN 9788215047423

  Denne boka gir en faglig bakgrunn for å forstå, vurdere og delta i demokratiske systemer og til å undervise i temaer knyttet til demokrati og medborgerskap i skolen. De ulike

 • Å se seg spørrende omkring

  av

  häftad, 2017, Norska (bokmål), ISBN 9788205473409

  Hvordan skape et undersøkende klasserom? Hva kan filosofien bidra med for å få en dypere forståelse av engasjement og undring - og hva slags frihet kan skape kunnskapstørst og

 • Pedagogisk-filosofiske analyser

  av

  häftad, 2008, Norska (bokmål), ISBN 9788245007251

  Pedagogisk filosofering kan arte seg på forskjellig vis, for eksempel som forsøk på å klargjøre og granske viktige begrepsmessige sammenhenger, og som undersøkelse, systematisering

 • Eksistens og pedagogikk

  häftad, 2015, Norska (bokmål), ISBN 9788215023144

  Forfatterne inviterer til en samtale om hva pedagogikkens oppgave er, gjennom å fornye og løfte fram glemte sammenhenger innenfor det de mener er pedagogikkens sentrale oppgave.

 • Humaniorastudier i pedagogikk

  häftad, 2011, Norska (bokmål), ISBN 9788279353065

  Mens mye pedagogisk forskning i dag henter sin legitimitet ved å være praksisrelevant og nytteorientert, henter humaniorastudiene sin legitimitet ved sin egenverdi, ved sin

 • Mot til å være barnehagelærer

  häftad, 2017, Norska (bokmål), ISBN 9788245019339

  Verdier og verdiformidling er blitt viktige ord innenfor lærerutdanning de senere årene, og begrepene kan synes å ha en brobyggende funksjon i et samfunn med økende kulturelt og

 • De undertryktes pedagogikk

  av

  häftad, 2007, Norska (bokmål), ISBN 9788241710131

  Brasilianeren Paulo Freire (1921-1997) gjør i boka nærmere greie for sin pedagogiske metode. Han viser hvordan uvitende, passive og undertrykte mennesker kan utvikle selvtillit og

 • Utdanning til demokrati

  av

  häftad, 2007, Norska (bokmål), ISBN 9788279350132

  John Dewey (1859-1952) var den mest betydningsfulle utdanningsfilosof i det 20. århundre. Deweys viktigste bidrag som utdanningsfilosof kan sammenfattes i formuleringen "utdanning

 • Motstrøms

  av ,

  häftad, 2016, Norska (bokmål), ISBN 9788245019896

  I en tid der kartleggingsskjemaer og stringente pedagogiske programmer ser ut til å få stadig sterkere innflytelse, er det viktigere enn noensinne å bevege den pedagogiske

 • Etikk for pedagoger

  av

  häftad, 2019, Norska (bokmål), ISBN 9788205525108

  Etikk for pedagoger gir en innføring i grunnleggende moralfilosofiske emner som pedagoger trenger for å reflektere over egen profesjonsetikk i møte med etiske utfordringer i