Filter
  • Arjen helmiä

    häftad, 2016, Finska, ISBN 9789524932769

    Sairaanhoitajakoulutuksessa on yhtenä tehtävänä työelämälähtöinen osallistava kehittäminen. Tämä vaatii paitsi yhteistyötä, myös kokeilua, uusia innovaatioita ja oppimista.

  • Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueella

    häftad, 2018, Finska, ISBN 9789524933117

    Tässä julkaisussa avataan Sairaanhoitaja-diakonissa-koulutus saamelaisalueella -hankkeen toimintaa saamelais-alueella ja sairaanhoitaja-diakonissa- koulutuksen toteutusta siellä.