Nationell befrielse & självständighet, postkolonialism