Musfåglar (Coliiformes), trogoner (Trogoniformes) och blåkråkefåglar (Coraciiformes)