Miljöaktivism, miljövårdsorganisationer & gröna organisationer