Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi m fl icke-kliniska discipliner