Mänskliga artefakter avbildade i konsten (stadsmiljöer, maskiner etc)