Litteraturhistoria och -forskning som rör litteratur på svenska